Beynəlxalq Məhkəmələr

Demokratik Təşəbbüslər  İnstitutu(IDI) yerli məhkəmələrlə bərabər beynəlxalq məhkəmələrdə hüquqların qorunması üçün vətəndaşlara yardım edir. İndiyədək təşkilatın hüquqi yardımı nəticəsində 70-dən çox şikayət hazırlanıb,  Avropa İnsan Hüquqları məhkəməsinə göndərilmişdir.