Gənc Liderlər Təlimin İştirakçılarının Çıxışları

Gənc Liderlik təliminin iştirakçısı Nərmin Şahmarzadənin " Təhsilin həyatımızdakı rolu və prinsipləri " mövzusunda çıxışı..