Gənc Liderlər Təlimin İştirakçılarının Çıxışları - 2

Gənc Liderlik təliminin iştirakçısı Mete Türksoyun " Kapitalizm " mövzusunda çıxışı..