Gənc Liderlər Təlimin İştirakçılarının Çıxışları - 3

Gənc Liderlik təliminin iştirakçısı Rəşad Umbayevin " Müasir ədəbiyyatın rolu " mövzusunda çıxışı..