Gənc Liderlər Təlimin İştirakçılarının Çıxışları - 4

Gənc Liderlik təliminin iştirakçısı Mahmud Mecidovun "İkiqai fəlsəfəsi" mövzusunda çıxışı..