Gənc Liderlər Təlimin İştirakçılarının Çıxışları - 5

Gənc Liderlik təliminin iştirakçısı Şəbnəm Bayramlının "Kitab yoxsa müəllif" mövzusunda çıxışı..