Gənc Liderlər Təlimin İştirakçılarının Çıxışları - 7

Gənc Liderlik təliminin iştirakçısı Fariz Zöhrabovun " Sosial medianın siyasi fikirlərin formalaşmasında rolu " mövzusunda çıxışı..