Gənc Liderlik

Gənc liderlik təlimləri proqramının məqsədi vətəndaş cəmiyyətində müsbət dəyişikliklərə töhfə verəcək liderlər yetişdirməkdir.  Proqram ərzində iştirakçılar siyasi biliklərlə yanaşı natiqlik, debat, mövqe sənədinin hazırlanması kimi bacarıqlara da -yiyələnirlər. Təlimlər iki hissədən ibarətdir və yekunda iştirakçılara təlimlər ərzində qazandıqları bilik və bacarıqları tətbiq etmə imkanı yaradılır. İndiyədək “Gənc liderlər” proqramı 5 dəfə keçirilib.