AİLƏ PLANLAMASI İLƏ BAĞLI SORĞU:

Bu sorğunun əsas məqsədi ailə planlaması ilə bağlı agahlığı öyrənmək və məlumatlılığın ailə planlamalarına necə təsir göstərdiyini aşkar etməkdən ibarətdir.

Sorğunun nəticələri müstəqil tədqiqatçılar tərəfindən analiz olunacaq, tədqiqat işinin ərsəyə gəlməsində istifadə olunacaqdır. Sorğu anonimdir və daxil etdiyiniz şəxsi məlumatlarınız yalnızca ümumi statistik təsvir verilməsi üçün istifadə oluna bilər. Şəxsi kimliyiniz heç bir halda üçüncü tərəflərə açıqlanmayacaqdır.

Vaxt ayıraraq, rəy bölməsində yerləşdiyimiz sorğuda iştirak etdiyiniz üçün minnətdarlığımızı bildiririk!