Gənc Liderlər Təlimin İştirakçılarının Çıxışları - 6

Gənc Liderlik təliminin iştirakçısı Ayxan Əmrahovun " Süni zəka" mövzusunda çıxışı..