Gənc Liderlər Təlimin İştirakçılarının Çıxışları - 8

Gənc Liderlik təliminin iştirakçısı Ravid Tağıyevin " Siyasətdə Kaizen prinsipləri " mövzusunda çıxışı..